หน้าหลัก
ปากเป๋นธัมม์
ปากฯเปนฯธัม์มฯ
[ปากเปนธัมม์]

ก.พูดแบบมีหลักการ น่าเชื่อถือ,พูดในสิ่งที่ดีงาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากเป๋นธัมม์ (ปากฯเปนฯธัม์มฯ)