หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากเป๋น
อักษรล้านนา
ปากฯเปนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากเปน]
ความหมาย

ก.พูดเก่ง,พูดโกหกได้สนิท,พูดกลบเกลื่อนได้เก่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากเป๋น (ปากฯเปนฯ)