หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากเบิน
อักษรล้านนา
ปากฯเบินฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากเบิน]
ความหมาย

น.ปากกว้าง เช่น ปากแตร เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากเบิน (ปากฯเบินฯ)