หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากห่าง
อักษรล้านนา
ปากฯห่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากห่าง]
ความหมาย

น.ชื่อนก: ดู...นกปากห่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากห่าง (ปากฯห่างฯ)