หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากหวานขานม่วน
อักษรล้านนา
ปากฯหวฯานฯขานฯม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ปากหวานขานม่วน]
ความหมาย

ก.พูดจาไพเราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหวานขานม่วน (ปากฯหวฯานฯขานฯม่วฯร)