หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากหวาน
อักษรล้านนา
ปากฯหวฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากหวาน]
ความหมาย

ก.พูดไพเราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหวาน (ปากฯหวฯานฯ)