หน้าหลัก
ปากหมุย
ปากฯหุ
[ปากหมุย]

ว.มีหนวดที่ปาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากหมุย (ปากฯหุ)