หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากย่อย
อักษรล้านนา
ปากฯย่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากย่อย]
ความหมาย

ก.จู้จี้ขี้บ่น,พูดมากจู้จี้จุกจิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากย่อย (ปากฯย่อฯยฯ)