หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากยำ
อักษรล้านนา
ปากฯอยฯา
เทียบอักษรไทย
[ปากอฺยํา]
ความหมาย

ก.วาจาศักดิ์สิทธิ์; ปากปิ๊ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากยำ (ปากฯอยฯา)