หน้าหลัก
ปากม่วน
ปากฯม่วฯร
[ปากม่วน]

ก.พูดเพราะ,พูดดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากม่วน (ปากฯม่วฯร)