หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากผ่อย
อักษรล้านนา
ปากฯผ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากผ่อย]
ความหมาย

ก.ปากเปราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากผ่อย (ปากฯผ่อฯยฯ)