หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากบ่ออก
อักษรล้านนา
ปากฯบํออฯก
เทียบอักษรไทย
[ปากบ่ออก]
ความหมาย

ก.พูดไม่ออก,อยากพูดแต่ก็ไม่สามารถพูดได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากบ่ออก (ปากฯบํออฯก)