หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากบืน
อักษรล้านนา
ปากฯบืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากบืน]
ความหมาย

น.ปากแบะ,ริมฝีปากเปิด; ปากบืนผื้อจื้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากบืน (ปากฯบืนฯ)