หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากบอนหนอนซอก
อักษรล้านนา
ปากฯบอฯรหนฯอฯรซอฯก
เทียบอักษรไทย
[ปากบอนหนอนซอก]
ความหมาย

ดู...ปากบอน

ออกเสียงล้านนา
ปากบอน
อักษรล้านนา
ปากฯบอฯร
เทียบอักษรไทย
[ปากบอน]
ความหมาย

ก.ปากอยู่ไม่สุข,เอาเรื่องของคนอื่นไปพูด; ปากบอนหนอนซอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากบอนหนอนซอก (ปากฯบอฯรหนฯอฯรซอฯก)