หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากนกเก๊า
อักษรล้านนา
ปากฯน฿กฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากนกเค้า]
ความหมาย

น.คีมปากนกแก้ว; กีมนกเก๊า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากนกเก๊า (ปากฯน฿กฯเคั้าฯ)