หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากถอบ
อักษรล้านนา
ปากฯถอฯบ
เทียบอักษรไทย
[ปากถอบ]
ความหมาย

ก.พูดชัดเจน; อู้ถอบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากถอบ (ปากฯถอฯบ)