หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากติ๋ดปากต่อย
อักษรล้านนา
ปากฯติดฯปากฯต่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากติดปากต่อย]
ความหมาย

ก.จ้ำจี้จ้ำไช

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากติ๋ดปากต่อย (ปากฯติดฯปากฯต่อฯยฯ)