หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากกั๊ก
อักษรล้านนา
ปากฯคักฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากคัก]
ความหมาย

ก.พูดติดอ่าง; อู้กั๊ก,อั่งอ้ะ,อ่างอ้ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากกั๊ก (ปากฯคักฯ)