หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาก
อักษรล้านนา
ปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาก]
ความหมาย

น.อวัยวะของคนสัตว์ใช้สำหรับกินและเปล่งเสียง ก.พูด,เปล่งเสียง; อู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาก (ปากฯ)