หน้าหลัก
ปั๋นหื้อ
ปั๋นหื้อ
ปันฯหื้
[ปันหื้อ]

ก.แบ่งให้,มอบให้เป็นสมบัติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นหื้อ (ปันฯหื้)