หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋นหื้อ
อักษรล้านนา
ปันฯหื้
เทียบอักษรไทย
[ปันหื้อ]
ความหมาย

ก.แบ่งให้,มอบให้เป็นสมบัติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นหื้อ (ปันฯหื้)