หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋นปอน
อักษรล้านนา
ปันฯพอฯร
เทียบอักษรไทย
[ปันพอร]
ความหมาย

ก.ให้พร,อวยพร; หื้อปอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นปอน (ปันฯพอฯร)