หน้าหลัก
ปั๋นต่า
ปันฯต่า
[ปันต่า]

ว.ให้โอกาส เช่น ปั๋นต่าเขาพ่อง-ให้โอกาสเขาบ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นต่า (ปันฯต่า)