หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดเว้อปั๋ดว้า
อักษรล้านนา
ปัดฯเวิ้อฯดฯปัดฯว้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัดเว้อปัดว้า]
ความหมาย

ดู...ปะเว้อปะว้า

ออกเสียงล้านนา
ปะเว้อปะว้า
อักษรล้านนา
ปเวิ้อฯปว้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะเว้อปะว้า]
ความหมาย

ก.หันรีหันขวาง; ปั๊ดเว้อปั๊ดว้า,ปั๋ดเว้อปั๋ดว้า,ปั่นเว้อปั่นว้า,ปะเหวปะหวา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดเว้อปั๋ดว้า (ปัดฯเวิ้อฯดฯปัดฯว้าฯ)