หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดเคาะ
อักษรล้านนา
ปัดฯโระฯคอฯะห์
เทียบอักษรไทย
[ปัดเคราะห์]
ความหมาย

ก.ปัดเคราะห์ -ปัดเอาสิ่งร้ายต่างๆให้หนีพ้นจากตัวตน มักทำในลักษณะของการทำบุญให้ทาน เรียก หื้อตานปั๋ดเคราะห์ หรือทำพร้อมกับพิธีสืบชะตา เรียก สืบจ๊ะต๋าปั๋ดเคราะห์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดเคาะ (ปัดฯโระฯคอฯะห์)