หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ดมีด
อักษรล้านนา
ปัดฯมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัดมีด]
ความหมาย

ก.ลับมีด อย่างช่างตัดผม เอามีดโกนถูกับเข็มขัดหนังเพื่อให้มีคม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดมีด (ปัดฯมีดฯ)