หน้าหลัก
ปั๋ดติ๋กปั๋ดต๋าย
ปัดฯติกฯปัดฯตายฯ
[ปัดติกปัดตาย]

ว.เอาเป็นเอาตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ดติ๋กปั๋ดต๋าย (ปัดฯติกฯปัดฯตายฯ)