หน้าหลัก
ปั๋ญญามุ่ม
ปั¡ามุ่ม
[ปัญญามุ่ม]

น.ความรู้น้อย,ปัญญาไม่เฉียบแหลม,ความรู้มีไม่ถึงระดับที่จะนำไปใช้ประโยชน์หรือความจำเป็นในแต่ละด้านได้ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ญญามุ่ม (ปั¡ามุ่ม)