หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋งแป้
อักษรล้านนา
ปังฯแป้
เทียบอักษรไทย
[ปังแป้]
ความหมาย

น.ผักโขมหิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋งแป้ (ปังฯแป้)