หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋งพ่าย
อักษรล้านนา
ปังฯระฯพ่ายฯ,ปังฯภ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ปังพร่าย,ปังภ่าย]
ความหมาย

น.ผักปลังชนิดที่ดอกไม่เป็นกลุ่มใหญ่ หรือไม่เป็นพวงใหญ่; ปั๋งพุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋งพ่าย (ปังฯระฯพ่ายฯ,ปังฯภ่ายฯ)