หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋งพุ่ย
อักษรล้านนา
ปังฯระฯพุ่,ปังฯภุ่
เทียบอักษรไทย
[ปังพรุ่ย,ปังภุ่ย]
ความหมาย

ดู...ปั๋งพ่าย

ออกเสียงล้านนา
ปั๋งพ่าย
อักษรล้านนา
ปังฯระฯพ่ายฯ,ปังฯภ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ปังพร่าย,ปังภ่าย]
ความหมาย

น.ผักปลังชนิดที่ดอกไม่เป็นกลุ่มใหญ่ หรือไม่เป็นพวงใหญ่; ปั๋งพุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋งพุ่ย (ปังฯระฯพุ่,ปังฯภุ่)