หน้าหลัก
ปั๋งพุ่ย
ปังฯระฯพุ่,ปังฯภุ่
[ปังพรุ่ย,ปังภุ่ย]

ดู...ปั๋งพ่าย

ปั๋งพ่าย
ปังฯระฯพ่ายฯ,ปังฯภ่ายฯ
[ปังพร่าย,ปังภ่าย]

น.ผักปลังชนิดที่ดอกไม่เป็นกลุ่มใหญ่ หรือไม่เป็นพวงใหญ่; ปั๋งพุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋งพุ่ย (ปังฯระฯพุ่,ปังฯภุ่)