หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋งบ่าห้า
อักษรล้านนา
ปังฯบ่าฯห้า
เทียบอักษรไทย
[ปังบ่าห้า]
ความหมาย

น.สีม่วงอย่างสีลูกหว้าสุกงอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋งบ่าห้า (ปังฯบ่าฯห้า)