หน้าหลัก
ปั๋งบ่าห้า
ปังฯบ่าฯห้า
[ปังบ่าห้า]

น.สีม่วงอย่างสีลูกหว้าสุกงอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋งบ่าห้า (ปังฯบ่าฯห้า)