หน้าหลัก
ปั๋กขำ
ปักฯขำ
[ปักขำ]

ก.แทงคาไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กขำ (ปักฯขำ)