หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กขะตืนล้านนา
อักษรล้านนา
ปักขฯทืนฯล้านฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ปักขะทืนล้านนา]
ความหมาย

น.ปฏิทินล้านนา - เป็นปฏิทินแบบสุริยคติ-จันทรคติ จัดวัน-เดือน-ปี ทางสุริยคติ และขึ้น-แรม ทางจันทรคติ ตามประเพณีนิยมที่ใช้กันในล้านนา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยึดหลักการกระทำใดๆ ตามคำทำนายที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม หลีกเลี่ยงความวิบัติ หรือ ความหายนะ อันอาจจะเกิดขึ้น เช่น วันเก้าก๋อง - วันที่ไม่ควรทำฌาปนกิจศพ, วันหัวเรียงหมอน - วันที่เหมาะแก่การแต่งงาน, ตลอดถึงวันมงคล วันอวมงคล วันที่ควรทำและไม่ควรทำในสิ่งใดๆ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กขะตืนล้านนา (ปักขฯทืนฯล้านฯนาฯ)