หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กขะตืนตั๋กเข้า
อักษรล้านนา
ปักขฯทืนฯตักฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ปักขะทืนตักเข้า]
ความหมาย

น.ตารางกำหนดการตักข้าวออกจากยุ้ง มักเขียนห้อยไว้ที่ยุ้งข้าว ซึ่งชาวล้านนาเชื่อถือในลักษณะเป็นวันดี วันเสีย นับเป็นตัวกำหนดเวลาในการตักข้าวออกจากยุ้ง เพื่อสี ตำ ขาย แบ่งปันให้ผู้อื่น หรือเพื่อให้ทานเป็นต้น;ไม้ตั๋กเข้า,ยันต์ตั๋กเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กขะตืนตั๋กเข้า (ปักขฯทืนฯตักฯเขั้า)