หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋กกะดิ๋ก
อักษรล้านนา
ปักฯกดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปักกะดิก]
ความหมาย

ก.ล้มคว่ำเอาหัวลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋กกะดิ๋ก (ปักฯกดิกฯ)