หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๋ก
อักษรล้านนา
ปักฯ
เทียบอักษรไทย
[ปัก]
ความหมาย

ก.ปัก - เอาสิ่งที่ยาวๆ แทงไปให้ติดอยู่ เช่น ปักธูป ปักเสาเรือนตั้งฝังให้ติดอยู่; เสียบ เช่น ปักดอกไม้ในแจกัน,ปักปิ่น; แทงด้วยไหมหรือด้าย เป็นต้น ลงบนผืนผ้าเพื่อให้เป็นลวดลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋ก (ปักฯ)