หน้าหลัก
ปั๊วะ
พ฿วฯะ
[พัวะ]

น.พวง - ช่อของดอกไม้และผลไม้; กั๊วะ,ปุ๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊วะ (พ฿วฯะ)