หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๊บหนังสา
อักษรล้านนา
พัปฯหันฯงสา
เทียบอักษรไทย
[พับหนังสา]
ความหมาย

ดู...ปั๊บสา

ออกเสียงล้านนา
ปั๊บสา
อักษรล้านนา
พัปฯสา
เทียบอักษรไทย
[พับสา]
ความหมาย

ก.สมุดหรือหนังสือที่ทำด้วยกระดาษสา เช่นตำราหรือคัมภีร์ต่างๆ; ปั๊บหนังสา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊บหนังสา (พัปฯหันฯงสา)