หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊บสา
อักษรล้านนา
พัปฯสา
เทียบอักษรไทย
[พับสา]
ความหมาย

ก.สมุดหรือหนังสือที่ทำด้วยกระดาษสา เช่นตำราหรือคัมภีร์ต่างๆ; ปั๊บหนังสา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊บสา (พัปฯสา)