หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๊บ
อักษรล้านนา
พัปฯ
เทียบอักษรไทย
[พับ]
ความหมาย

น.สมุดที่พับเป็นชั้นๆ อย่างสมุดข่อย โดยปริยายใช้เรียกทั้งหนังสือและสมุด ก.พับ - ทบ,คู้เข้า,หดเข้า ล.ลักษณะนามใช้เรียกสิ่งที่พับไว้เป็นชั้นๆ อย่างผ้า หรือกระดาษเป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊บ (พัปฯ)