หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ดโส้งปั๊ดเส้ง
อักษรล้านนา
พัดฯโส้฿งฯปัดฯเส้งฯ
เทียบอักษรไทย
[พัดโส้งพัดเส้ง]
ความหมาย

ว.โซซัดโซเซ - ใช้ขยายเตียว; เตียวปั๊ดโส้งปั๊ดเส้ง- เดินโซซัดโซเซ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดโส้งปั๊ดเส้ง (พัดฯโส้฿งฯปัดฯเส้งฯ)