หน้าหลัก
ปั๊ดหูปั๊ดต๋า
พัดฯหูพัดฯตา
[พัดหูพัดตา]

ก.ไม่รู้ไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดหูปั๊ดต๋า (พัดฯหูพัดฯตา)