หน้าหลัก
ปั๊ดซ่องปั๊ดแซ่ง
พัดฯซ่อฯงพัดแซ่งฯ
[พัดซ่องพัดแซ่ง]

ว.กระย่องกระแย่ง; เช่น เตียวปั๊ดซ่องปั๊ดแซ่ง - เดินกระย่องกระแย่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดซ่องปั๊ดแซ่ง (พัดฯซ่อฯงพัดแซ่งฯ)