หน้าหลัก
ปั๊ดควาย
พัดฯฅวฯายฯ
[พัดฅวาย]

ก.ทำแบบไม่มีชั้นเชิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดควาย (พัดฯฅวฯายฯ)