หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ด
อักษรล้านนา
พัดฯ
เทียบอักษรไทย
[พัด]
ความหมาย

ก.พัด - กระพือ,โบกไป,พัดไป,ฟาด,ตัด,ฟัน,กิน,ฟาดให้เป็นรอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ด (พัดฯ)