หน้าหลัก
ปั้นเข้าวาดฮูบ
ปั้นเข้าวาดฮูบ
ปั้นฯเขั้าวาฯดฯรู
[ปั้นเข้าวาดรูป]

ก.การทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อรักษาผู้ป่วย ผอมแห้ง โดยใช้ข้าวเปลือกน้ำหนักตัวของผู้ป่วยมาเกลี่ยเป็นรูปคน เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำข้าวนั้นไปถวายพระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นเข้าวาดฮูบ (ปั้นฯเขั้าวาฯดฯรู)