หน้าหลัก
ปั้นเข้า
ปั้นเข้า
ปั้นฯเขั้า
[ปั้นเข้า]

ก.ปั้นข้าว - ปั้นข้าวเหนียวให้เป็นก้อนเพื่อจะได้ถือพักไว้ก่อนจะแบ่งไปจิ้มอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นเข้า (ปั้นฯเขั้า)