หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั้นฮูบ
อักษรล้านนา
ปั้นฯรู
เทียบอักษรไทย
[ปั้นรูป]
ความหมาย

น.พิธีทางไสยศาสตร์เพื่อข่มหรือทำให้บุคคลประสบกับความเสื่อมโดยใช้ดินจากเล้าหมูมาปั้นเป็นรูปคนที่ต้องการข่ม แล้วเขียนชื่อไไว้ จากนั้นจุดธูปเทียนทำพิธี เมื่อเสร็จแล้วนำเอารูปปั้นนั้นไปวางไว้บนทางเดินเก่าของฝูงมดง่าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นฮูบ (ปั้นฯรู)