หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั้นดั่ง
อักษรล้านนา
พั่นฯดั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[พั่นดั่ง]
ความหมาย

ว.เบื้อง,ฝ่าย,เฉพาะตน,ส่วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นดั่ง (พั่นฯดั่งฯ)