หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั่นปื๊น
อักษรล้านนา
ปั่นฯพื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั่นพื้น]
ความหมาย

ก.ครึกครื้น,ดังกึกก้องทั่วไป. มักใช้เป็น สนั่นปั่นปื๊น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั่นปื๊น (ปั่นฯพื้นฯ)